Musical Yukoku no Moriarty Op. 4 - Hannin wa futari