Yuki Izawa

Roles

Blue Lock - 2nd Stage (2024) : Shoei Baro
Musical Yukoku no Moriarty - Concert (2024) : Sebastian Moran
Tenimyu - Aki no Godo - Dai Undoukai 2023 (2023) : Ryoga Echizen (Japan Team)
Blue Lock (2023) : Shoei Baro
Double (2023) : Tsukumo Todoroki