New Saito Hajime Hen for the 10th anniversary of Hakuouki Musical

New Saito Hajime Hen for the 10th anniversary of Hakuouki Musical

2022 is the 10th anniversary of "Musical Hakuouki", the theater adaptation of the otome game "Hakuouki". The very first musical was based on the Saito Hajime route. And 10 years later, the new show will reprise this same route. 

"Musical Hakuouki Shinkai - Saito Hajime Hen" will be performed from April 22 to 27, 2022 at the Shinagawa Prince Hotel Stellar Ball in Tokyo and from May 1 to 5, 2022 at the Kyoto theater in Kyoto. 

Musical Hakuouki Shinkai - Saito Hajime Hen

Cast 
Shohei Hashimoto : Saito Hajime
Itsuki Makiura : Chizuru Yukimura
Hidetoshi Kubota : Hijikata Toshizo
Kento Kitamura : Okita Soji
Yuta Higuchi : Todo Heisuke
Shota Kawakami : Harada Sanosuke
Ryosuke Koike : Nagakura Shinpachi
Teruma : Yamanami Keisuke
Taizo Shiina : Yamazaki Susumu
Taira Imata : Kondo Isami
Masafumi Yokoyama : Kyuujyu Amagiri
Takuma Sueno : Kyo Shiranui
Hiroyuki Kawamoto : Koudou Yukimura
Shogo Suzuki : Chikage Kazama

 

Source: Official Twitter
(c) Idea Factory - Design Factory / Musical “Hakuouki” Production Committee