Main visual of 2nd Jujutsu Kaisen stage play published

Main visual of 2nd Jujutsu Kaisen stage play published

The second theater adaptation of the manga "Jujutsu Kaisen" will be performed from December 15 to 31, 2023 at the Galaxy Theatre in Tokyo and from January 6 to 14, 2024 at the AiiA 2.5 Theater Kobe in Hyogo. 

The main visual of "Jujutsu Kaisen - Kyoto Shimai-ko Koryu-kai - Kishu Raido" had been published Tuesday. 

Jujutsu Kaisen - Kyoto Shimai-ko Koryu-kai - Kishu Raido

Cast 
Ryuji Sato : Yuji Itadori
Kazuaki Yasue : Megumi Fushiguro
Nonoka Yamaguchi : Nobara Kugisaki
Sara Takatsuki : Maki Zenin
Fuma Sadamoto : Toge Inumaki
Takeshi Terayama : Panda
Yoshihiro Minami : Masamichi Yaga
Riona Tatemichi : Mei Mei
Shin Koyanagi : Aoi Todo
Rina Onuki : Takada-Chan
Mizuki Umetsu : Noritoshi Kamo
Kokoro Kuge : Momo Nishimiya
Ai Hasegawa : Mai Zenin
Yume Takeuchi : Kasumi Miwa
Kouhei Shiota : Ultimate Mechamaru
Juri Hirayu : Utahime Iori
Tai Kageyama : Yoshinobu Gakuganji
Kai Kitamura : Juzo Kumiya
Kazuhisa Masukawa : Haruta Shigemo
Ruito Aoyagi : Eso
Ryosuke Miura : Satoru Gojo

 

Source: Official Twitter
(c) Gege Akutami / Shueisha - Butai "Jujutsu Kaisen" Production Committee