7th Ikemen Sengoku THE STAGE announced

7th Ikemen Sengoku THE STAGE announced

A new "Ikemen Sengoku THE STAGE" had been announced Wednesday. This 7th adaptation of the mobile game "Ikemen Sengoku - Toki o Kakeru Koi", titled "Ikemen Sengoku THE STAGE - Rengogun VS "Senren no moja" Saika Magoichi Hen", will be performed from August 19 to 23, 2021 at the Hulic Hall in Tokyo.

Ikemen Sengoku THE STAGE - Rengogun VS "Senren no moja" Saika Magoichi Hen

Cast 
Ken Ogasawara : Oda Nobunaga
Tatsumaru Tachibana : Uesugi Kenshin
Masafumi Yokoyama : Takeda Shingen
Kousuke Yonehara : Date Masamune
Zenitsu Hashimoto : Akechi Mitsuhide
Koudai Takikawa : Toyotomi Hideyoshi
Naotaka Amano : Ishida Mitsunari
You Maejima : Tokugawa Ieyasu
Yuzuki Hoshimoto : Mori Ranmaru
Joji Saotome : Sarutobi Sasuke
Shota Onuma : Sanada Yukimura
Goro Takeishi : Imagawa Yoshimoto
Hiromu Kido : Maeda Keiji
Kento : Naoe Kanetsugu
Kentaro Akisawa : Kichou
Kageki Takenouchi : Ashikaga Yoshiaki
Seijiro Nakamura : Kennyo
Masashi Taniguchi : Suzuki Magoichi

 

Source: Official Twitter 
(c) CYBIRD / "Ikemen Sengoku THE STAGE" Production Committee