2nd Tokyo Revengers stage play announced in 2022

2nd Tokyo Revengers stage play announced in 2022

The second stage play of the manga "Tokyo Revengers" will be played from March 18 to 21, 2022 at the COOL JAPAN PARK OSAKA WW Hall in Osaka and from March 25 to April 3, 2022 at the Sunshine Theatre in Tokyo.
"Tokyo Revengers - Bloody Halloween" will be based on the fight between the Tokyo Manji and Valhalla gangs. 

Tokyo Revengers - Bloody Halloween

Cast
Tsubasa Kizu : Takemichi Hanagaki
Kotone Hanase : Hinata Tachibana
Jun Noguchi : Naoto Tachibana
Ryo Matsuda : Manjiro Sano / Mikey
Sho Jinnai : Ken Ryuguji / Draken
Masaki Nakao : Atsushi Sendo
Daichi Nakashima : Haruki Hayashida / Pa-chin
Rita Aizawa : Takashi Mitsuya
Kenta Nitta : Nobutaka Osanai
Shuji Kikuchi : Shuji Hanma

 

Source: Official Twitter
(c) Ken Wakui - Kodansha / Butai "Tokyo Revengers" Production Committee