Musical Seishun Aoharu Tetsudo - Dare ga tame ni nozomi wa hashiru

Musical Seishun Aoharu Tetsudo - Dare ga tame ni nozomi wa hashiru

Native Name
ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』~誰が為にのぞみは走る~
Original Work
Aoharu Tetsudo (manga)
Performances
Tokyo (Shinagawa Prince Hotel Stellar Ball)