Musical Hakuouki Shinkai - Sannan Keisuke Hen

Musical Hakuouki Shinkai - Sannan Keisuke Hen

Native Name
ミュージカル『薄桜鬼 真改』山南敬助 篇
Original Work
Hakuouki Shinkai (video game)
Performances
Tokyo (Theatre1010)
Osaka (Sankei Hall Breeze)