Musical Hakuouki Shinkai - Hijikata Toshizo Hen

Musical Hakuouki Shinkai - Hijikata Toshizo Hen

Native Name
ミュージカル『薄桜鬼 真改』土方歳三 篇
Original Work
Hakuouki Shinkai (video game)
Performances
Hyogo (AiiA 2.5 Theater Kobe)
Tokyo (Galaxy Theatre)