Dance Musical Link Click

Dance Musical Link Click

Native Name
街舞音乐剧时光代理人
Original Work
Link Click (donghua)
Note

Japanese name: ミュージカル「時光代理人-Link Click-」

Cast:
Santa Uno (宇野賛多): Cheng Xiaoshi
Zheng Yibin (郑艺彬): Lu Guang
Zhao Jialin (赵佳琳嘻): Qiao Ling
Shenni (申霓申大霓): Wu Lihua (Emma)
Wu Wenjun (吴汶骏): Liu Min
Bunta Kawashima: Liu Min
Liang Xiaomo (梁宵默): Zhu Ye

Staff:
Liu Ai (刘艾): Director

Performances
Shanghai (Great Theatre of China) - China