ATTACK on TITAN: The Musical

ATTACK on TITAN: The Musical

Native Name
ATTACK on TITAN: The Musical
Original Work
Shingeki no Kyojin (manga)
Note

It's the rerun of "Shingeki no Kyojin - The Musical".

 

Blade Attackers
Toyotaka, RYO, gash!, SHINSUKE, HILOMU, Dolton, KENTA, GeN, KIMUTAKU, Hiroaki Shimoo, Ryo Yokota, Ryuma Hashido, Sanshiro Wada, Ayaka Nakanishi, Marisa Yasukawa, Yukiko Matsumoto, Riku, NONN, Tatsuki Kawashima, Takahiko Kato

Performances
New York (New York City Center) - USA