Judai Shirakashi

Judai Shirakashi

Native name
白柏寿大